• RSS
 • Facebook
 • Twitter

'Allahü teâlâyı bilen kurtuluş bulur. Dininde titizlik gösteren kötülüklerden kurtulur. Nefsini ıslah eden saadete kavuşur.' İmam-ı Şafii Hazretleri

 • İman

  Hadis-i Şerif: ''Dini [hükümleri, dinde bildirilenleri] aklı ile ölçenden daha zararlısı yoktur'' (Taberani).

 • Ehl-i Sünnet

  'Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, biri hariç hepsi Cehenneme gidecek. Kurtulan fırka, benim ve Eshabımın yolu üzere gidenlerdir.' (Tirmizi)

 • Şirk ve Küfür

  'Öyle bir zaman gelir ki, kişinin imanı gider de haberi olmaz. Halbuki ondan, gömleğin çıktığı gibi, iman çıkmış olur.' [Deylemi].

 • 3 Nisan 2013 Çarşamba

  Sual: Selefîler, âyet yazılı muska ve nazar boncuğu kullanmaya, enbiyadan ve evliyadan yardım istemeye niye şirk diyorlar?

  CEVAP: Allahü teâlânın kudretinden şüphe ettikleri için şirk diyorlar. Yemeğe doyurma, ilaca şifa kuvvetini verdiği gibi, âyet okuyana şifa vermez mi? Diriye yardım ettiren Allahü teâlâ, ölüye yardım ettiremez mi?


  Rukye, okuyup üflemek veya üzerinde taşımak demektir. Âyet ve hadisle bildirilen dualarla yapılan muskaya taviz denir. Taviz muskası ise caizdir. İki hadis-i şerif şöyledir:
  (Rukyede şirk yazılı bir şey olmadıkça, kullanmakta mahzur yoktur.) [Müslim]

  (İlaçların en iyisi Kur’an-ı kerimdir.) [İbni Mace]

  Peygamber efendimizin bildirdiğine uyarak, âyet ve hadiste bildirilen duaları okumaya, üstünde muska olarak taşımaya şirk demek çok yanlıştır. Selefîler şapla şekeri, caiz olanla caiz olmayanı karıştırıyorlar. Mânası bilinmeyen veya küfre sebep olan rukyeye efsun denir. Bunu üzerinde taşımaya, temime denir. Efsun ve temime denilen sihri yapmak elbette caiz olmaz, ama âyet yazılı muskaları takmanın hiç mahzuru olmaz.

  Nazarlıklara şirk demek de çok yanlıştır. Çünkü İbni Âbidin hazretleri, (Tarlaya kemik, korkuluk, hayvan kafası koymalı. Bir kadın, ürününe nazar değmemesi için ne yapacağını sorunca, Resulullah, (Tarlaya hayvan kafası as!) buyurur. Bakan kimse, önce bunu görüp tarladaki ürünü sonra görür) buyuruyor. (Redd-ül-muhtar)
  Kuru kafa, korkuluk, nazar boncuğu bizzat nazarı önlemiyor. Gözden çıkan ve nazara sebep olan şualar önce bunlara isabet ettiği için nazar değmemiş oluyor. Hangi Müslüman bunları yaratıcı bilir ki? Resulullah’ın “sallallahü aleyhi ve sellem” emrine uyarak hayvan kafası veya benzerlerini asmaya şirk demek, bizzat Resulullah’a hakarettir. (Âyetleri üzerinde taşı!) diyen Peygamber efendimizin bildirdiğine uyan Müslümana müşrik demek, (Müslümana kâfir diyenin kendisi kâfir olur) kuralına göre kendilerinin müşrik olduğunu göstermektedir.

  0 yorum:

  Yorum Gönder