• RSS
 • Facebook
 • Twitter

'Allahü teâlâyı bilen kurtuluş bulur. Dininde titizlik gösteren kötülüklerden kurtulur. Nefsini ıslah eden saadete kavuşur.' İmam-ı Şafii Hazretleri

 • İman

  Hadis-i Şerif: ''Dini [hükümleri, dinde bildirilenleri] aklı ile ölçenden daha zararlısı yoktur'' (Taberani).

 • Ehl-i Sünnet

  'Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, biri hariç hepsi Cehenneme gidecek. Kurtulan fırka, benim ve Eshabımın yolu üzere gidenlerdir.' (Tirmizi)

 • Şirk ve Küfür

  'Öyle bir zaman gelir ki, kişinin imanı gider de haberi olmaz. Halbuki ondan, gömleğin çıktığı gibi, iman çıkmış olur.' [Deylemi].

 • 25 Nisan 2013 Perşembe

  Sual: Bir arkadaş, (Bana müstecab dua et!) diyor. Bu ne demektir?

  CEVAP: Müstecab, icabet edilen yani kabul olan dua demektir. Bunu söylemekle, (Bana, kabul olacak dua et!) demek istiyor. Müstecab olan, yani kabul edilen dualar çoktur. Bazılarını bildirelim:

  (Düâ-i zahrul gayb icabete makrundur = Gıyaben yapılan dua, icabete daha yakındır) buyuruluyor. Bu, (Bir müminin, diğer müminin arkasından yapacağı dua makbuldür, kabul olur) demektir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
  (Bir Müslümanın din kardeşinin arkasından ettiği hayır dua kabul olur. O kimse, dua edince, bir melek, “Âmin! Kardeşin için ne istiyorsan, aynısını Allah sana da versin” der.) [Müslim]

  Demek ki müstecab dua isteyen, şunları söylüyor:
  1- (Arkadan, gıyabımda bana dua et!) diyor. Bir hadis-i şerif:
  (En tez kabul olunan dua, kişinin din kardeşi gıyabında ettiği duadır.) [Buharî]

  2-
  (Mübarek gecelerde bana dua et!) diyor. Bir hadis-i şerif:

  (Şu beş gecede yapılan dua kabul olur: Regaib, Berat ve Cuma gecesi ile Ramazan ve Kurban bayramının birinci gecesi.) [İbni Asakir]

  3-
  (Salevat getirerek bana dua et!) diyor. Bir hadis-i şerif:

  (Dua perdelidir, salevat getirilince, perdeler yırtılır, dua kabul olur.) [Taberanî]

  4-
  (Seher vaktinde bana dua et!) diyor. Bir hadis-i şerif:

  (Gece seher vaktinde yapılan dua kabul olur.) [Tirmizî]

  5-
  (Hatim yapınca bana dua et!) diyor. Bir hadis-i şerif:

  (Hatim yapanın duası kabul olur.) [Beyhekî]

  6-
  (Namazlardan sonra bana dua et!) diyor. Bir hadis-i şerif:

  (Beş vakit namazlardan sonra yapılan dua kabul olur.) [Buharî]

  7-
  (Oruçluyken bana dua et!) diyor. Bir hadis-i şerif:

  (Oruçlunun duası reddedilmez.) [Tirmizî]

  8-
  (İsm-i a’zam okuyarak bana dua et!) diyor. Bir hadis-i şerif:

  (İsm-i a'zamla edilen dua kabul olur ve dileği yerine gelir.) [İbni Mace]

  İsmi a'zam duası hakkında sitemizde yeterli bilgi vardır.

  9-
  (Cuma günleri bana çok dua et!) diyor. Bir hadis-i şerif:

  (Cuma günü sabahtan akşama kadar çok dua etmeli; çünkü cuma günü icabet vakti vardır; dua o zamana tesadüf ederse, edilen dua kabul olur.) [İ. Nevevî]

  10-
  (Kabul olup olmayacağını hiç düşünme, yeter ki sen bana dua et! Dua kabul olur) demek istiyor. Üç hadis-i şerif:

  (Rabbiniz kerimdir, kendine açılan eli boş çevirmekten hayâ eder, edilen duayı kabul eder.) [Tirmizî]

  (Allahü teâlâ, birine dua etmesini takdir etmişse, kabul etmeyi de takdir etmiştir.) [Ebu Nuaym]

  (Dua etme arzusu gelince, dua edin! Çünkü bu arzu, duanın kabul olacağına alamettir.)
  [Tirmizî]

  0 yorum:

  Yorum Gönder