• RSS
 • Facebook
 • Twitter

'Allahü teâlâyı bilen kurtuluş bulur. Dininde titizlik gösteren kötülüklerden kurtulur. Nefsini ıslah eden saadete kavuşur.' İmam-ı Şafii Hazretleri

 • İman

  Hadis-i Şerif: ''Dini [hükümleri, dinde bildirilenleri] aklı ile ölçenden daha zararlısı yoktur'' (Taberani).

 • Ehl-i Sünnet

  'Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, biri hariç hepsi Cehenneme gidecek. Kurtulan fırka, benim ve Eshabımın yolu üzere gidenlerdir.' (Tirmizi)

 • Şirk ve Küfür

  'Öyle bir zaman gelir ki, kişinin imanı gider de haberi olmaz. Halbuki ondan, gömleğin çıktığı gibi, iman çıkmış olur.' [Deylemi].

 • 1 Nisan 2013 Pazartesi

  Sual: Şakadan yalan söylemek veya korkutucu şakalar yapmak mesela şakadan bir kimsenin bir şeyini alıp saklamak caiz midir?

  CEVAP: Bunlar çok günahtır. Maddeler hâlinde açıklayalım:

  1- Yalan söyleyerek şaka olmaz. Üç hadis-i şerif şöyledir:
  (Yalan, münafıklık alametidir.) [Buharî]

  (Yalandan sakının! Çünkü yalan günaha, günah da Cehenneme sürükler.) [Buharî]

  (İnsanları güldürmek için yalan söyleyenlere, yazıklar olsun!) [Ebu Davud]

  2-
  Şakayla da olsa, Müslümanı korkutmak çok günahtır. Birkaç hadis-i şerif şöyledir:

  (Bir mümini korkutanı, Allahü teâlâ da, uzunluğu bin yıl olan günde, korkutur.) [Deylemi]

  (Bir mümini korkutan, Kıyamet korkularından emin olmaz.) [Beyhekî]

  (Korkutucu şeyler söylemeyin!) [Deylemî]

  (Allah’a ve âhirete inanan, bir Müslümanı korkutmasın!) [Taberanî]

  (Bir Müslümana korkutucu gözle bakanı, Allahü teâlâ Kıyamette korkutur.) [Taberanî]

  (Müjdeleyici olun, korkutucu olmayın!) [Ebu Davud]

  (Bir demirle [bıçakla veya herhangi zarar verici bir aletle] arkadaşına işaret edip korkutana, melekler lanet eder.) [Müslim]

  Bir kimse, arkadaşı uyurken, onun bir okunu aldığı sırada, arkadaşı korkarak uyanır. Bunu gören Resulullah efendimiz "sallallahü aleyhi ve sellem" buyurur ki:
  (Müslümanı [herhangi bir şekilde] korkutmak helâl değildir.) [Taberanî]

  Yine biri, arkadaşının ayakkabılarını gizlice alıp saklar. Arkadaşı gelince, oradakilere ayakkabılarını sorar. Onlar görmedikleri için, (Biz bilmiyoruz) derler. Ayakkabıyı saklayan kimse, (Ayakkabıların burada ya) der. Bunu gören Resulullah efendimiz, (Nasıl olur da mümini korkutursun?) buyurur. O kimse şaka yaptığını söyleyince, iki defa daha, (Nasıl olur da mümini korkutursun?) diye onu ikaz eder. (Taberanî)

  Yaptığımız şakadan dolayı arkadaşımız üzülür ve korkarsa günaha girmiş oluruz. Yine şakayla arkadaşını korkutan birine Resulullah, "sallallahü aleyhi ve sellem" buyurur ki:
  (Müslümanı korkutmak büyük zulümdür.) [Bezzar]

  3-
  Birinin bir şeyini saklayarak onu üzmek de günahtır. Bir hadis-i şerif şöyledir:

  (Arkadaşınızın bir şeyini ciddi veya şaka olarak da almayın!) [Tirmizî]

  Böyle üzücü şaka yapan hemen özür dileyip helâlleşmeli. Bundan daha önemlisi de özür dileyecek duruma düşmemelidir. Bir hadis-i şerif şöyledir:
  (Özür dileyecek işleri yapmaktan çok sakınmalıdır.) [İbni Neccar]

  0 yorum:

  Yorum Gönder