• RSS
 • Facebook
 • Twitter

'Allahü teâlâyı bilen kurtuluş bulur. Dininde titizlik gösteren kötülüklerden kurtulur. Nefsini ıslah eden saadete kavuşur.' İmam-ı Şafii Hazretleri

 • İman

  Hadis-i Şerif: ''Dini [hükümleri, dinde bildirilenleri] aklı ile ölçenden daha zararlısı yoktur'' (Taberani).

 • Ehl-i Sünnet

  'Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, biri hariç hepsi Cehenneme gidecek. Kurtulan fırka, benim ve Eshabımın yolu üzere gidenlerdir.' (Tirmizi)

 • Şirk ve Küfür

  'Öyle bir zaman gelir ki, kişinin imanı gider de haberi olmaz. Halbuki ondan, gömleğin çıktığı gibi, iman çıkmış olur.' [Deylemi].

 • 4 Nisan 2013 Perşembe

  Sual: Sosyalist zihniyetli bir İslamcı, (Zekâtı verilen mal, işletilmezse kenz olur. Bu malı onun elinden alıp fakirlere vermek vacibdir. Bu konuda âyet ve hadis vardır) diyor. Bu konuda dinimizin hükmü nedir?

  CEVAP: 

  Kenz, faydalı bir maksat dışında, biriktirilmiş, istif edilmiş, stok edilen mal demektir. Zekâtı verilen mallar için değil, verilmeyen mallar için acı azap vardır. İki âyet-i kerime meali şöyledir:
  (Altın ve gümüşü [malı, parayı] kenz edip [saklayıp], Allah yolunda harcamayanlara [zekâtını vermeyenlere] çok acı azabı müjdele! [Zekâtı verilmeyen mallar ve] paralar, Cehennem ateşinde kızdırılıp, sahiplerinin alınlarına, böğürlerine, sırtlarına [mühür basar gibi] basılacaktır. “Bu, kendiniz için biriktirdiğiniz [azap yapılacak] servettir. Biriktirdiklerinizi [azabını] tadın” denilecektir.) [Tevbe 34, 35]

  (Allah’ın ihsan ettiği mallarda cimrilik edenler [zekâtını vermeyenler], iyi ettiklerini [zengin kalacaklarını] sanıyorlar. Hâlbuki kendilerine kötülük etmiş oluyorlar, o mallar Cehennemde, [yılan şeklinde] boyunlarına dolanacak [onları sokacak].) [Âl-i İmran 180]

  Parantez içindeki ifadeler tefsirlerdeki açıklamalardır. Müfessirler bu açıklamaları hadis-i şeriflerden almıştır. Müslümanın malında, zekâttan başka, kimsenin hiçbir hakkı yoktur. Bu konudaki beş hadis-i şerif şu mealdedir:
  (Malda zekâttan başka hak yoktur.) [Ahkâm-üs-sultaniyye]

  (Zekâtını veren o malın şerrinden korunmuş olur.)
  [Beyhekî]


  (Borcunu ödemek için saklamak veya Allah yolunda harcamak maksadı dışında altın ve gümüşü biriktirmek kenzdir.) [Tirmizî, İ. Ahmed]

  (Zekâtı verilmiş olan mal kenz sayılmaz.)
  [İ. Mâlik, Hatîb]


  (Zekâtı verilen mal kenz değildir.) [Ebu Davud, Muvatta, Taberanî, Hâkim, Hatîb, İ. Münavî]

  Ümmü Seleme validemiz anlatır: Resulullah’a “sallallahü aleyhi ve sellem”, takındığım altın ziynetlerimin, Kur'an-ı kerimde yasaklanan kenz hükmüne girip girmediğini sordum. (Zekâtı verilecek miktara ulaşan şeyin zekâtı verilirse, kenz sayılmaz) buyurdu. (Ebu Davud, Hâkim)

  0 yorum:

  Yorum Gönder