• RSS
 • Facebook
 • Twitter

'Allahü teâlâyı bilen kurtuluş bulur. Dininde titizlik gösteren kötülüklerden kurtulur. Nefsini ıslah eden saadete kavuşur.' İmam-ı Şafii Hazretleri

 • İman

  Hadis-i Şerif: ''Dini [hükümleri, dinde bildirilenleri] aklı ile ölçenden daha zararlısı yoktur'' (Taberani).

 • Ehl-i Sünnet

  'Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, biri hariç hepsi Cehenneme gidecek. Kurtulan fırka, benim ve Eshabımın yolu üzere gidenlerdir.' (Tirmizi)

 • Şirk ve Küfür

  'Öyle bir zaman gelir ki, kişinin imanı gider de haberi olmaz. Halbuki ondan, gömleğin çıktığı gibi, iman çıkmış olur.' [Deylemi].

 • 1 Mayıs 2013 Çarşamba

  76 — DARE KUTNİ: Ali bin Ömer, hadis âlimidir. 918 senesinde Bağdat’ta Dare kutnda doğup, 995 de vefat etti. Sünen kitabı meşhurdur.

  77 — DARİMİ
  : Abdullah bin Abdurrahman hafız Ebu Muhammed, 798 de Semerkand’da doğup, 869 da vefat etti. Hadis âlimidir. Müsned adındaki kitabı çok kıymetlidir.


  78 — DAVUD BİN SÜLEYMAN
  : Halid-i Bağdadinin talebelerindendir. 1807 de Bağdat’ta doğup, 1881 de orada vefat etti. Onsekiz sene Mekke’de kaldı. Minhat-ül-vehbiyye fi reddil-Vehhabiyye kitabı 1888 de Bombay’da ve 1970 de İstanbul'da basıldı. Arabidir. Türkcesi Kıyamet ve Ahiret kitabının Müslümana nasihat kısmındadır.


  79 — DAVUD-İ TAİ
  : Ebu Süleyman Davud bin Nasir, Hanefi fıkıh âlimi ve çok zahid idi. Horasanlıdır. İmam-ı a’zamın talebesi ve Habibi Aceminin halifesi idi. 781 de vefat etti.


  80 — DEBBUSİ
  : Ebu Zeyd Ubeydullah bin Ömer, Buhara’nın meşhur yedi kadısından biridir. Debbus, Semerkand’da bir kasabadır. Hanefi fıkıh âlimlerindendir. 1039 da Buhara’da vefat etti. Tesis fıkıh kitabı Mısır’da basılmıştır. Esrar fil-üsuli vel-füru kitabı, Hazane fetva kitabı ve İmam-ı Muhammedin Camiul-kebirine şerhi vardır.


  81 — DEMİRİ
  : Kemaleddin Muhammed bin İsa, Mısır Şafii âlimlerindendir. 1341 de doğup, 1405 de vefat etti. Hayat-ül-hayvan kitabı Beyrut’ta Mektebe-tül-ticaride satılmaktadır. İki cilttir. Kenarında Zekeriyya Kazvininin Acaib-ül-mahlukat kitabı vardır.


  82 — DEYLEMİ
  : Şehrdar bin Ebu Şüca Şireveyh 1090 da Hemedan’da doğup, 1163 senesinde vefat etti. Ebu Nasr Deylemi, hadis âlimidir. Müsned-ül-firdevs kitabı meşhurdur.


  83 — DIRAR:
  Mısır’da, Fatımiler zamanında bulunan bir Yahudi dönmesidir. Halife Hakimi aldattı. İslamiyet'i yıkmaya uğraştı. Bunun ve talebesi Hamzanın yolunda olanlara Derezi veya Dürzi denir.

  0 yorum:

  Yorum Gönder