• RSS
 • Facebook
 • Twitter

'Allahü teâlâyı bilen kurtuluş bulur. Dininde titizlik gösteren kötülüklerden kurtulur. Nefsini ıslah eden saadete kavuşur.' İmam-ı Şafii Hazretleri

 • İman

  Hadis-i Şerif: ''Dini [hükümleri, dinde bildirilenleri] aklı ile ölçenden daha zararlısı yoktur'' (Taberani).

 • Ehl-i Sünnet

  'Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, biri hariç hepsi Cehenneme gidecek. Kurtulan fırka, benim ve Eshabımın yolu üzere gidenlerdir.' (Tirmizi)

 • Şirk ve Küfür

  'Öyle bir zaman gelir ki, kişinin imanı gider de haberi olmaz. Halbuki ondan, gömleğin çıktığı gibi, iman çıkmış olur.' [Deylemi].

 • 21 Haziran 2013 Cuma

   Peygamber efendimiz (Aleyhisselam)

   Ebu Bekr-i Sıddık

   Selman-ı Farisi

   Kasım bin Muhammed

   Cafer-i Sadık

   Bayezid-i Bistami

   Ebul Hasan Harkani

   Ebu Ali Farmedi

   Yusuf-i Hemedani

   Abdülhalık-i Goncdüvani

   Arif-i Rivegeri

   Mahmud-i Encirfagnevi

   Ali Ramiteni

   Muhammed Baba Semmasi

   Seyyid Emir Gilâl

   Seyyid Muhammed Behaeddin

   Alâüddin-i Attar

   Yakub-i Çerhi

   Ubeydullah-i Ahrar

   Kâdi Muhammed Zâhid

   Derviş Muhammed

   Hâcegi Muhammed Emkenegi

   Muhammed Bâkibillah

   İmam-ı Ahmed Rabbani

   Muhammed Masum Faruki

   Seyfeddin-i Faruki

   Seyyid Nur Muhammed

   Seyyid Mazhar-ı Can-ı Canan

   Seyyid Abdullah Dehlevi

   Mevlana Hâlid-i Bağdâdi

   Seyyid Abdullah Şemdini

   Seyyid Taha-yı Hakkâri

   Seyyid Muhammed Salih

   Seyyid Sıbgatullah-i Hizani

   Seyyid Fehim-i Arvasi

   Seyyid Abdülhakim-i Arvasi

   Hüseyin Hilmi Işık Efendi


  0 yorum:

  Yorum Gönder