• RSS
 • Facebook
 • Twitter

'Allahü teâlâyı bilen kurtuluş bulur. Dininde titizlik gösteren kötülüklerden kurtulur. Nefsini ıslah eden saadete kavuşur.' İmam-ı Şafii Hazretleri

 • İman

  Hadis-i Şerif: ''Dini [hükümleri, dinde bildirilenleri] aklı ile ölçenden daha zararlısı yoktur'' (Taberani).

 • Ehl-i Sünnet

  'Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, biri hariç hepsi Cehenneme gidecek. Kurtulan fırka, benim ve Eshabımın yolu üzere gidenlerdir.' (Tirmizi)

 • Şirk ve Küfür

  'Öyle bir zaman gelir ki, kişinin imanı gider de haberi olmaz. Halbuki ondan, gömleğin çıktığı gibi, iman çıkmış olur.' [Deylemi].

 • 11 Haziran 2013 Salı

  Yaptığımız toplantılarda, ister istemez lüzumsuz şeyler konuşuluyor, belki günah olan şeyler yapılıyor. Bunların affı için yapılan istiğfar nasıldır?

  Bu konudaki hadis-i şerif şu mealdedir:
  (Bir kimse, bir meclisten ayrılmadan önce, “Sübhanekellahümme ve bihamdike, eşhedü en lâ ilâhe illâ ente, estağfirüke ve etübü ileyke” derse, oradaki sözlerinden dolayı işlediği günahları affedilmiş olur.) [Ebu Davud, Tirmizî, Nesaî - Şir’a]

  Mânası, (Allah’ım, seni tesbih, tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilâh olmadığına şehadet ederim. Sana istiğfar ve tevbe ederim) demektir.

  Bu istiğfarı üç kere okumak daha iyidir. (Levâkıh)
  Abdest aldıktan sonra, bu istiğfarı okumak müstehabdır. (Hindiyye)

  Diğer Dualar

  0 yorum:

  Yorum Gönder