• RSS
 • Facebook
 • Twitter

'Allahü teâlâyı bilen kurtuluş bulur. Dininde titizlik gösteren kötülüklerden kurtulur. Nefsini ıslah eden saadete kavuşur.' İmam-ı Şafii Hazretleri

 • İman

  Hadis-i Şerif: ''Dini [hükümleri, dinde bildirilenleri] aklı ile ölçenden daha zararlısı yoktur'' (Taberani).

 • Ehl-i Sünnet

  'Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, biri hariç hepsi Cehenneme gidecek. Kurtulan fırka, benim ve Eshabımın yolu üzere gidenlerdir.' (Tirmizi)

 • Şirk ve Küfür

  'Öyle bir zaman gelir ki, kişinin imanı gider de haberi olmaz. Halbuki ondan, gömleğin çıktığı gibi, iman çıkmış olur.' [Deylemi].

 • 6 Temmuz 2013 Cumartesi

  Şafii Mezhebine göre abdest nasıl alınır?

  Abdest, belli organları belli bir usule göre yıkamaktır. Bu yıkama gelişi güzel değildir. Bunun farzları vardır, sünnetleri vardır, edebleri vardır.

  Abdestin farzları:
  1- Niyet etmek.
  Abdest almak isteyen kimse, hadesin yani abdestsizliğin kaldırılmasına niyet eder. Niyet, yüzü yıkarken yapılır. Daha önce yapılırsa sahih olmaz. Niyet, kalb ile yapılır, dil ile söylenmesi de sünnettir. “Neveytü raf’al-hadesi” yani (abdestsizliği gidermeye niyet ettim) şeklinde niyet edilebilir. Bu niyetin sadece Türkçesi-ni söylemek de kafidir.


  2- Yüzü yıkamak. Yüzün uzunluğu, saç bitiminden çene kemiğinin altına kadardır. Eni ise, iki kulak memesi arasında kalan kısımdır. Yüzde bulunan hafif sakal, kirpik, kaş, bıyık, favori ve dudak altındaki kılların hem altını hem de üstünü yıkamak gerekir. Gür olan sakalın sadece dışını yıkamak kafidir. Hafif sakal, karşıdan bakıldığında altındaki tenin görüldüğü sakaldır. Gür sakal ise, karşıdan bakıldığında altındaki tenin görülmediği sakaldır.


  3- Kolları dirseklerle beraber yıkamak. Kol, parmak uçlarından dirseğe kadardır. Dirsek de dahildir. Abdes-te başlarken ellerin yıkanması kafi değildir. Yüzü yıkadıktan sonra kolları yıkarken de, eleri yıkamak gerekir.

  4- Başın, ten veya saçından bir kısmını mesh etmek. Bir kıl veya bir kıl kadar başın tenini meshetmek de kafidir. Hepsini meshetmek sünnettir.  5- Ayakları, yandaki aşık kemikleriyle beraber yıkamak. Parmakların arasını ve ayaktaki yarıkları yıkamak da farzdır. Ayak üzerinde ve tırnaklar altında bulunan; suyu, altına geçirmeyen kir ve benzeri şeyleri gidermek de lazımdır. Parmak aralarına, hilalleme yapmadan su ulaşmıyorsa, hilallemek de gerekir.

  6- Tertip üzere abdest almak. Yani sıra ile yüzü, kolları yıkamak, başı meshetmek, sonra ayakları yıkamak. Ancak denize, göle girip çıkan kimse, abdeste niyet ederse abdesti sahih olur, tertip aranmaz.

  Abdestin sünnetleri:
  1-
  Kıbleye dönmek.

  2- Euzü-Besmele çekmek.
  3- Misvak kullanmak.
  4- Suyu, üzerine sıçratmamak.
  5- Elleri yıkarken, abdestin sünnetine niyet etmek. Mesela, “Neveytü sünnet-el-vudui” (abdestin sünnetine niyet ettim) demek.
  6- Elleri bileklere kadar yıkamak.
  7- El ve ayak parmaklarının aralarını hilallemek.
  8- “Mazmaza” yapmak yani ağza su vermek, “istinşak” etmek yani burna su vermek.
  9- Yıkamaya, yüzün üst tarafından başlamak ve suyu yüzüne çarpmamak. Gür olan sakalı hilallemek.
  10- Başın tamamını meshetmek. Kulakların içini ve dışını yeni bir su ile meshetmek.
  11- Abdest azalarını ovalamak.
  12- Bütün azalarda; sağı, soldan önce yıkamak.
  13- Bütün yıkamaları üçer defa yapmak.
  14- Abdest alırken konuşmamak.
  15- Abdest azalarını silmemek. Yani kurulamamak.
  16- Abdest suyunun artığından içmek ve birazını elbiseye serpmek.
  17- Azaları ara vermeden, arka arkaya yıkamak.
  18- Abdest aldıktan sonra Kıbleye dönerek, ellerini semaya doğru kaldırıp şu duayı okumak:
  “Eşhedü en la ilahe illellahu vahdehu la şerike lehü ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü Allahümmec’alni minet-tevvabine vec’alni minel-mutetahhirine sübhanekellahümme ve bi hamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke.”Meali:
  (Ben şehadet ediyor [dilimle söylüyor ve kalbimle inanıyorum ki,] Allah’tan başka ibadet edilmeye layık hiçbir ilah yoktur. O, birdir, Onun ortağı da yoktur. Ben yine şehadet ediyor [dilimle söylüyor ve kalbimle inanıyorum ki,]
  Muhammed aleyhisselam, Onun kulu ve Peygamberidir. Allah’ım! Beni, çok tevbe edenlerden ve temizlenenlerden eyle. Allah’ım! Sen, bütün kusurlardan münezzehsin, sana hamd olsun. Ben şehadet ediyorum ki, senden başka ilah yoktur, senden günahlarımın affını diliyor ve (bütün günahlardan yüz çevirip) sana dönüyorum.)

  Abdestin mekruhları
  Abdestin mekruhlarından bazıları şunlardır:
  1- Suyu normalden fazla kullanmak.
  2- Solu, sağdan önce yıkamak.
  3- Azaları üç defadan fazla veya az yıkamak.
  4- Abdest uzuvlarını silmek.
  5- Abdest uzuvlarını silkelemek.
  6- Boynu mesh etmek.
  7- Helada abdest almak.

  Abdesti bozan şeyler:
  1- Ön veya arkadan bir şeyin çıkması.
  2- Baygınlık, delilik, sarhoşluk ve uyumak.
  3- Yabancı bir kadına dokunmak. Hanım, hanımın kız kardeşi, halası ve teyzesi de yabancıdır.
  4- Kendisinin veya çocuk da olsa başkasının ön veya arka avretine elin içiyle çıplak olarak dokunmak.

  Abdest nasıl alınır?
  Önce kıbleye dönülür. Euzü-Besmele çekilir ve abdestin sünnetine niyet edilerek mesela “Neveytü sünnet-el-vudui” (abdestin sünnetine niyet ettim) diyerek eller, bileklere kadar yıkanır.

  Sonra ağıza ve buruna üçer defa su verilir. Misvak kullanılır.

  Sonra abdestin farzına niyet edilerek yüz yıkanır. Niyetin yeri kalbdir. Dil ile söylemek ise, sünnettir. “Neveytü raf al-hadesi” yani (abdestsizliği gidermeye niyet ettim) şeklinde niyet edilebilir. Bu niyetin sadece Türkçesini söylemek de kafidir. Yüz, yukarıdan aşağıya doğru yıkanır.

  Sonra parmak uçlarından, dirseğe kadar (dirsek dahil olmak üzere) üçer defa önce sağ kol, sonra aynı şekilde sol kol yıkanır, parmak araları hilallenir. Bu yıkamalar yapılırken organlar ovalanır.

  Sonra başın tamamı meshedilir. Sonra yeni bir su ile kulakların içi ve dışı meshedilir.

  Sonra sağ ayak, yandaki aşık kemiklerine kadar (bu kemikler dahil olmak üzere) üç defa yıkanır, sonra aynı şekilde sol ayak yıkanır ve ayak parmaklarının arası hilallenir. Abdestte kullanılan sudan bir miktar içilir ve biraz su elbiseye serpilir. Bundan sonra bildirilen dualar okunur.

  > şafii abdest, şafii abdest farzları, şafii abdest nasıl alınır, şafii abdesti bozan şeyler, şafi mezhebinde abdest, şafii mezhebine göre abdest, şafii abdesti bozan haller, şafiide abdest

  11 yorum:

  1. ŞAFİ MEZHEBİNE GÖRE BOYNUN MESH EDİLMESİ MEKRUH DEMİŞSİNİZ.BUNUN SEBEBİ NEDENDİR.İLK DEFA BURDA OKUYORUM BU DURUMU. HANİFİ MEZHEBİNE GÖRE DERS ALINDIĞINDAN TÜM OKUL VE KURAN KURSLARINDAN ÇOĞU YANLIŞLARIMIZI GÖREMİYORUZ,GEÇ İDRAK EDİYORUZ BU EKSİKLİĞİ

   YanıtlaSil
  2. BENECEDE BBANA DA YANLİŞ GELDİİ

   YanıtlaSil
  3. Hangi ayete göre abdest bozuluyor. Hanifi mezhebine göre yabancı kadına dokununca bozulmayan abdest şafi mezhebine göre neden bozuluyor. sonuçta ikisi de Müslüman değil mi ? ALLAH' ın kuran' daki emri tüm Müslümanlığa değil mi ? ya tüm Müslümanlarda bozulur, yada tüm Müslümanlarda bozulmaz. Bu konu hakkında bilgi verir misiniz ?

   YanıtlaSil
   Yanıtlar
   1. Selamun Aleyküm.. Dostum, Meshepler nedir, nasıl oluşmuştur, niye birbirlerinden farklı uygulamaları ihtiva eder, Mezhep imamları kimlerdir, hangi tarihlerde nerelerde yaşamışlardır ve hayatları ne şekilde geçmiştir.. vs.. vs.. bir sürü konu var bilmen gereken, bunları burada anlatmaya zaman yetmez, ancak kendin araştırabilirsin ki.. o zaman niye mezheplerin birbirlerine muhalif görülen uygulamaları olduğunu anlayabilirsin...

    Sil
  4. Okudukça kafalar karışıyor

   YanıtlaSil
  5. Bu yorum yazar tarafından silindi.

   YanıtlaSil
  6. Ehli sünnet vel-cemaat dört mezhep var. Bu dört mezhepten başka mezhep yoktur .veya uok hükmündedir .bunlar birbirine uyabilir .beraber namaz kılabilir kısacası cemaat halinde ibadet yapabilir .kim hangi mezhebe tabi ise o mezhebe göre ibadet edecek.

   YanıtlaSil
  7. Ehli sünnet vel-cemaat dört mezhep var. Bu dört mezhepten başka mezhep yoktur .veya uok hükmündedir .bunlar birbirine uyabilir .beraber namaz kılabilir kısacası cemaat halinde ibadet yapabilir .kim hangi mezhebe tabi ise o mezhebe göre ibadet edecek.

   YanıtlaSil
  8. Hala ve teyzeye dokunurken abdest bozulmaz. İlmihal bilgileri yayınlarken özen göstermek gerekiyor. Şafiilere göre kişinin nikahını kıyabildiği kimselere dokunduğunda abdesti bozulur. Buna göre hala, teyze, anne, kayınvalide, kızkardeş, yiğen, sütanneye konumak abdesti bozmaz.

   YanıtlaSil
   Yanıtlar
   1. Abdesti bozan şeyler madde 3- ''Yabancı bir kadına dokunmak. Hanım, hanımın kız kardeşi, halası ve teyzesi de yabancıdır...'' Burada bahsedilen kişinin kendi hala veya teyzesi değil hanımının halası ve teyzesidir. Yani herhangi bir yanlışlık yok, dikkatli okumanızı tavsiye ederim.

    Sil