• RSS
 • Facebook
 • Twitter

'Allahü teâlâyı bilen kurtuluş bulur. Dininde titizlik gösteren kötülüklerden kurtulur. Nefsini ıslah eden saadete kavuşur.' İmam-ı Şafii Hazretleri

 • İman

  Hadis-i Şerif: ''Dini [hükümleri, dinde bildirilenleri] aklı ile ölçenden daha zararlısı yoktur'' (Taberani).

 • Ehl-i Sünnet

  'Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, biri hariç hepsi Cehenneme gidecek. Kurtulan fırka, benim ve Eshabımın yolu üzere gidenlerdir.' (Tirmizi)

 • Şirk ve Küfür

  'Öyle bir zaman gelir ki, kişinin imanı gider de haberi olmaz. Halbuki ondan, gömleğin çıktığı gibi, iman çıkmış olur.' [Deylemi].

 • 11 Temmuz 2013 Perşembe

  - Hanefi’de zekat nisabı 96 gr, diğer üç mezhepte 69 gramdır.

  - Hanefi’de çocuğun ve delinin malından zekat verilmez. Diğer üç mezhepte verilir.

  - Şafii’de zekatı en az üç sınıfa vermek gerekir, diğer üç mezhepte, yalnız bir sınıfa bir fakire vermek kâfidir.

  - Zekat farz olur olmaz, Hanefi ve Hanbeli’de hemen vermek lazım değildir. Şafii ve Maliki’de, zekat farz olunca, hemen ayırıp vermek farzdır.

  - Zekat vermemek için sene dolmadan malını birine hediye eden veya satan, hile yaptığı için günahkâr olursa da, Hanefi ve Şafii’de zekattan düşer, Maliki ve Hanbeli’de zekattan düşmez.

  - Fakirdeki alacağı zekata saymak Maliki’de caiz, diğer üç mezheptecaiz değildir.

  - Şafii
   ve Hanbeli’de gücü kuvveti yerinde olup çalışabilen fakire, zekat vermek caiz değil, Hanefi ve Maliki’de caizdir.

  - Maliki
   ’de sene dolmadan zekat verilmez, diğer üç mezhepte vermek caizdir.

  - Zekatı başka şehre göndermek Hanefi’de mekruh, diğer üç mezhepte hiç caiz değildir. Eğer gönderdiği şehirde daha uygun kimseler varsa, zekatı başka şehre göndermek mekruh olmaz.

  - Hanefi
  ’de sebzelerin uşru verilir, diğer üç mezhepte verilmez.Hanefi’de meyvelerin uşrunu tartmadan vermek caiz değildir, diğer üç mezhepte ise, tahmini olarak hesaplayıp vermek caizdir. Balın uşruŞafii ve Maliki’de verilmez, Hanefi ve Hanbeli’de verilir.

  - Hanefi
  ’de kadının ziyneti zekata tâbidir. Diğer üç mezhepte tâbi değildir.

  - Altın ve gümüşten başka madenlerin zekatı Maliki ve Şafii’de verilmez, Hanefi ve Hanbeli’de her madenin zekatı verilir. HattaHanbeli’de, sürme taşı gibi yerden çıkan şeylerin zekatı verilir.

  - Hanefi
   ve Hanbeli’de maden zekatı % 20, Şafii ve Maliki’de % 2.5’tur. 

  - Maliki
  ’de dedeye ve toruna zekat vermek caiz, diğer üç mezhepte caiz değildir.

  - İmam-ı a’zama göre ve Hanbeli’de kadın zekatını kocasına veremez,Şafii’de ve İmameyne göre verir. Maliki’de ise koca, aldığı zekatı hanımının nafakasına harcamazsa caizdir.


  - Şafii mezhebinde, kadının ziyneti zekata tâbi değildir. bu âdet olarak kullanılan ziyneti zekata tâbi değildir demektir. Ziynet olarak, bin bilezik, bin altın lira takılmaz. 
    Diyelim ki âdet olarak en fazla on bilezik ile on altın lira takılıyorsa, bunlar zekata tâbi olmaz. (Kadının ziyneti 200 miskali geçerse, fazlası zekata tâbidir) diyen âlimler de vardır. Demek ki, kadının normal ziyneti zekata tâbi değildir. Fakat âdet olandan fazlası zekata tâbidir. Hanbeli ve Maliki'de de kadının ziyneti zekata tâbi değildir. Hanefi'de ise, altın kimde, nerede, ne maksatla kullanılırsa kullanılsın, nisabı bulursa zekata tâbidir. (Mezahib-i Erbe'a)

  Zekatta Şafii mezhebi ve hanefi mezhebi arasındaki farklar

  0 yorum:

  Yorum Gönder